30 oct. 2014

BARTER


Titulo: BARTER
 Pareja: Mob x x Miyaji x Takao x Midorima
Genero: Yaoi
Autor: Kuzumochi (Kuzuyu, Kuzukiri)
Dou Relacionado: “Perdedor” 
Fansub Español: Kuroko No Fansub

♥♥♥
Créditos: Kuroko No Fansub
Estado: Completo
Nota: Cualquier inconveniente no duden en avisar
♥♥♥


0 ♥Comentarios♥ :

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j